Av Sveriges drygt 9,8 miljoner invånare är cirka 6,3 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan. Medlemsantalet har legat på i stort sett samma nivå på senare år. I fjol skedde en minskning med en procent och i år ser antalet ut att minska ungefär lika mycket, enligt statistik från kyrkokansliet och en rundringning som Kyrkans Tidning har gjort.

Förra året registrerades 46 000 aktiva utträden. Samtidigt inträdde över 8 000 personer aktivt i Svenska kyrkan, den högsta siffran under 2000-talet, vilket främst beror på att allt fler ungdomar inte är medlemmar inför konfirmationen och blir det då.