Sedan 2005 har antalet missbrukare som tvångsvårdas ökat med 51 procent. Vanligast är att de tvångsvårdade missbrukar narkotika, men även blandmissbruk av alkohol och narkotika blir allt vanligare medan enbart alkoholmissbruk bland de tvångsvårdade blivit ovanligare enligt Socialstyrelsen.

Det senaste året ökade antalet personer med missbruk som tvångsvårdades med 11 procent.

Kategorin "övrigt missbruk", som bland annat innefattar lösningsmedel, spice och andra nätdroger, tillkom 2014. Antalet personer som tvångsvårdas på grund av ett sådant missbruk dubblerades nästan från 14 personer 2014 till 27 personer 2015.