Värst är det kanske på den 227 mil långa G4-motorvägen mellan Hong Kong och Beijing, där femtio stillastående filer köat till vägtullar.

Enligt myndigheter är köerna i den folkrika östra delen av Kina till och med värre nu än under det kinesiska nyåret i februari.