Fakta: Patienter dog

Skandalens epicentrum är de operationer på Karolinska universitetssjukhuset under vilka kirurgen Paolo Macchiarini lät sätta in syntetiska luftstrupar på tre patienter. Två dog, medan den tredje vårdas under svåra omständigheter i USA.

Strax efter operationerna uppstod misstankar om forskningsfusk. Så småningom tillsattes en extern utredare, Bengt Gerdin, som kunde konstatera att fusk förekommit. Men denna slutsats bestämde sig KI-ledningen, i egenskap av Anders Hamsten, Jan Carlstedt-Duke samt Hans-Gustaf Ljunggren, att strunta i. I Stället friades Paolo Macchiarini från misstankarna.

Alla tre har nu lämnat sina poster, till följd av skandalen.

Hittills har rektor, dekanus och rektorsrådet vid Karolinska institutet (KI) avgått till följd av den hårt kritiserade forskningen kring syntetiska luftstrupar. Rektorn, Anders Hamsten, kastade in handduken efter att ha konstaterat att han gjort en "närmast total felbedömning" av kirurgen Paolo Macchiarini.

Därefter har även dekanus Hans-Gustaf Ljunggren samt rektorsrådet Jan Carlstedt-Duke klivit åt sidan.

Det tycker professor Bengt Gerdin, som var den som utredde misstankarna om forskningsfusk, är bra. Men han hävdar samtidigt att KI måste gå hårdare fram i sin reningsprocess, om institutet vill återfå allmänhetens förtroende.

– Det är faktiskt vad det handlar om, en katharsis. En del säger att hela Karolinska institutet är genomruttet. Så är det ju inte. Karolinska är en oerhörd resurs för svensk forskning och det är bara en liten del det handlar om, men det är inte färdigtvättat ännu, säger Bengt Gerdin.

TT: Vilka fler bör gå, tycker du?

– Jag har inga detaljkunskaper, men jag har noterat att det finns flera personer som arbetade över Macchiarini, i chefsställning, som såg vad som hände, men som ännu inte tagit sitt ansvar.