Fakta: Sanktionerna mot Nordkorea

FN och EU har infört nya sanktioner efter varje gång Nordkorea utfört kärnvapenprov. Här är några av dem:

Vapenembargo: Förbud mot att exportera vapen, vapenmaterial eller tjänster kopplade till militären.

Förbud att handla med produkter med dubbla användningsområden.

Förbud mot handel med guld och andra ädelmetaller samt diamanter.

Begränsning av finansiella tjänster och handel med värdepapper.

Förbud mot export av lyxvaror till Nordkorea. EU har upprättat en lista på vilka varor som omfattas.

Övervakning av frakter till och från Nordkorea.

Reserestriktioner för personer som har anknytning till nordkoreansk verksamhet FN vill förhindra.

Frysning av tillgångar som tillhör utpekade personer, enheter eller organ som deltar i program som FN vill förhindra.

Källa: Regeringen

Fakta: Vätebomber

Vätebomber kallas även H-bomber eller termonukleära vapen. De är kraftigare än atombomber, den andra typen av kärnvapen.

En vätebomb bygger på fusion, sammanslagning av små lätta atomkärnor, i motsats till atombomb som bygger på fission, klyvning av stora och tunga atomkärnor.

Den ungersk-amerikanske fysikern Edward Teller räknas som vätebombens fader. Han deltog i utvecklingen av den första atombomben i USA 1941–46 och utsågs 1950 till ledare för vätebombsprogrammet.

1952 testade USA den första vätebomben i Stilla havet.

Källa: Nationalencyklopedin (TT)

Efter ett kort möte i FN:s säkerhetsråd kunde de 15 medlemmarna enas om att "starkt fördöma" Nordkoreas kärnvapentest som beskrivs som ett "klart hot mot internationell fred och stabilitet". I uttalandet heter det att Nordkoreas senaste provsprängning var ett "klart brott mot säkerhetsrådets resolutioner". Rådet fördömer enhälligt testet och ska förbereda "ytterligare åtgärder" mot Nordkorea.

Nordkorea har tidigare genomfört kärnvapenprov tre gånger. Denna gång hette det i ett meddelande i den statliga televisionen att landets "första vätebombsprov" framgångsrikt hade genomförts. En dryg timme innan hade ett skalv registrerats i området där landets anläggning för kärnvapenprov ligger.

Ledare antydde

Om det stämmer att Nordkorea sprängt en vätebomb så innebär det ett stort forskningssteg i landets kärntekniska program. Kim Jong-Un antydde i början av december att landet har utvecklat en vätebomb, uttalanden som möttes med skepsis i omvärlden. Många andra av Pyongyangs tidigare anspråk gällande sin kärnvapenförmåga har aldrig kunnat verifieras.

Även den här gången uttrycks tvivel. Vita husets talesman Josh Earnest säger att inledande analyser av provsprängningen "inte stämmer överens" med Nordkoreas uttalande om en vätebomb.

– Det finns ingenting som har hänt de senaste 24 timmarna som lett till att USA:s regering ändrar sin bedömning av Nordkoreas tekniska och militära förmågor, säger Earnest.

Misslyckat försök

Svenska experter tvivlar också på uppgifterna om en vätebomb.

– Min ryggmärgsreaktion är att om det var någonting, så var det ett misslyckat försök, säger Tord Johansson, kärnfysiker och professor vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

– Annars så skulle det ha märkts av mycket mer, varit en betydligt kraftigare sak, säger han till TT.

Inga slutsatser

Enligt Anders Ringbom, forskningschef på Totalförsvarets forskningsinstitut, går det inte att dra några slutsatser om huruvida det verkligen rörde sig om en vätebomb.

– Vad vi vet, utifrån de data vi har, det är att vi har en seismisk signal som har en magnitud på fem, ungefär. Det betyder att det är ett prov, eller en explosion, som har skett som är ungefär lika kraftig som den som utfördes 2013. Då bedömde vi att laddningsstyrkan var 10 till 20 kiloton, säger han.

Om radioaktivitet släpptes ut i luften i samband med explosionen så är det möjligt att detta kan detekteras av mätsystem i Japan de närmaste dagarna.

– Då kan man eventuellt få lite mer information. Men det är inte säkert alls. Det kan dröja ytterligare tid också, säger Ringbom.

Nordkorea genomförde atomprovsprängningar 2006, 2009 och 2013. Vid samtliga tre tillfällen skedde det vid anläggningen Punggye-Ri.