Mikrobloggen Twitter ligger nere. Enligt de rapporter användare själva genererar med felanmälningar på sajten Downdetector är problemen störst i London-området och i Amsterdam. Kartan indikerade också många felrapporteringar från Stockholm.

Vid 12-tiden har antalet felrapporter minskat kraftigt. Julie Dilger på Twitters kommunikationsavdelning skriver i ett mejl till TT att en del användare har problem att nå Twitter, men att man arbetar på att lösa problemet. Någon förklaring till problemet eller prognos för när det ska vara avhjälpt ger hon inte.