Facebook och Twitter har blockerats av myndigheter i Algeriet i syfte att hindra fusk när elever avlägger examen, rapporterar statliga medier.

En halv miljon elever, av de 800 000 som skrev provet, fick göra om sin examensskrivning sedan provsvar publicerats i sociala medier.

Polisen har tidigare i juni gripit tiotals personer i en utredning om hur delar av svaren har kunnat läcka ut. Både utbildningstjänstemän och anställda vid tryckerier hör till de misstänkta.