Att följa Nordkoreas officiella konto på det sociala nätverket Twitter, @uriminzok, är i sig inget brott. Det har en domstol i Sydkorea slagit fast i målet mot en 73-årig journalist, som anklagats för att sprida kommunistpropaganda från grannen i norr.

Däremot har domstolen funnit att mannen stödjer Nordkorea i sina egna blogginlägg, och han döms därför till ett ettårigt, villkorligt fängelsestraff.

Enligt Sydkoreas nationella säkerhetslag från 1948 så är det brottsligt att hylla eller sympatisera med Pyongyang. Lagen har kritiserats för att den utgör en inskränkning av yttrandefriheten, men enligt regeringen är den berättigad mot bakgrund av det ständiga hotet från kärnvapenlandet Nordkorea.