"Den stora vändningen kom 2013".

Johan Eellend, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI, om den tyska försvarspolitiken.

Fakta: Tysklands vitbok

Eftersom Ryssland alltmer fjärmar sig från samarbete med väst utgör landet ett hot mot säkerheten på vår kontinent, står det i den vitbok som nyligen presenterades av den tyska regeringen.

I vitboken understryks också det ansvar som Tyskland har för pågående och framtida humanitära och säkerhetspolitiska utmaningar.

Omfattande terrorattacker är i dagsläget det mest överhängande hotet mot Tyskland, som hittills varit förskonat från dessa. Tysk militär måste vara beredd att kunna möta detta hot inom landets egna gränser, enligt vitboken.

Källor: Der Spiegel, Reuters.

Terrorattacker, flyktingsituationen, och hotet från Ryssland – det är tre faktorer som gör att Tyskland bör samarbeta ännu närmare med EU:s och Natos medlemmar. Detta enligt den nya vitbok som nyligen presenterades av Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen. Samtidigt betonas landets inre säkerhet än mer.

– Det är absolut inte okontroversiellt. Inte med tanke på att Tyskland är så förknippat med återhållsam säkerhetspolitik som grundar sig på ansvaret och skammen efter andra världskriget, säger forskaren Johan Eellend vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

En militär vändpunkt

Den stora vändpunkten rent militärt är att försvaret – efter det ökade ryska hotet och rädslan för terrorattacker på hemmaplan – alltmer flyttas tillbaka till Tyskland och närområdet, påpekar Johan Eellend som är säkerhetspolitisk analytiker vid FOI och har skrivit flera rapporter om tysk säkerhetspolitik.

Strategin ses som en milstolpe, även om kursändringen gjordes redan för ett antal år sedan.

– Den stora vändningen kom 2013 då Tyskland slog fast att försvarsmakten, som fram till 1990 bara var ett försvar som kontrollerades av Nato och de andra allierade, också ska vara ett redskap för säkerhetspolitiken, säger Johan Eellend och fortsätter:

– Följer man det spåret ser man att Tyskland har blivit mer aktiva. Man har tagit ett stort ansvar i Afghanistan, och nu senast då man skickade folk att utbilda peshmerga-soldater i Turkiet – något som hade varit fullständigt otänkbart för bara ett par år sedan, säger Johan Eellend.

Skärpt ton mot Ryssland

Dessutom har tonen mot Ryssland ytterligare skärpts, enligt den nya vitboken.

– Det är en skärpt retorik, men man börjar också följa upp med praktiska handlingar, säger Johan Eellend och syftar på det tyska stödet till de baltiska länderna efter Rysslands annektering av Krim.