Adolf Hitlers "Mein Kampf" är en bok med minst sagt belastat tankegods. Nu planerar ett litet förlag i Leipzig att ge ut det nazistiska standardverket i en okommenterad nyutgåva, skriver Die Welt.

Tidigare i år publicerades en kommenterad version av "Mein Kampf", av den Münchenbaserade forskningsinrättningen Institut für Zeitgeschichte. Intresset i nynazistiska kretsar var dock begränsat, troligen eftersom utgåvan innehöll omkring 3 500 kommentarer som kritiserar Hitlers argument.

Tyska åklagare ska nu undersöka om förlaget gör sig skyldigt till hets mot folkgrupp.