– Jag tror att regeringen vill skicka en signal med gripandet, säger Michael Caster, talesperson för organisationen China urgent action working group, där den gripne svensken arbetar.

Fakta: Hårdare lagar i Kina

I juli antogs en omfattande säkerhetslag, som ökar myndigheternas möjligheter att agera mot handlingar som anses hota den nationella säkerheten. Flera hundra advokater och människorättsaktivister har sedan dess gripits.

En ny lag som styr internationella och inhemska organisationer är också på väg. Enligt kritiker kommer lagen kraftigt att begränsa möjligheterna för människorättsaktivister och frivilligorganisationer att verka i landet.

Källa: Wall Street Journal, BBC, CNN

– Vi ser allvarligt på att ambassaden ännu inte fått besöka den här svenska medborgaren, säger Johan Tegel på UD:s presstjänst till TT.

Den 35-årige mannen greps på kvällen den 3 januari, på väg mot flygplatsen i Peking. Fem dagar senare kallades den kinesiska ambassadören upp till UD.

– Vi har begärt att få träffa honom skyndsamt. Den begäran har ännu inte hörsammats, säger Johan Tegel.

"Första utlänningen"

Även mannens kinesiska flickvän är gripen, säger Michael Caster, talesperson för China urgent action working group, där svensken arbetar. Organisationen jobbar på gräsrotsnivå med att utbilda människorättsaktivister i juridik och att stödja advokater som arbetar ideellt med att försvara människor som blivit utsatta för rättsövergrepp.

– Det finns ingen anledning att betrakta något som han eller organisationen gjort som brottsligt, säger Michael Caster på telefon till TT.

Flera hundra advokater och människorättsaktivister i Kina har gripits sedan i somras, då en hårt kritiserad lag om statens säkerhet började gälla.

– Han är den första utlänning som grips sedan den nya lagen trädde i kraft i somras. Fallet visar att angreppen mot jurister och människorättsadvokater intensifierats och att regeringen och president Xi Jinping nu aktivt går till angrepp mot alla som jobbar för ett oberoende rättsväsende, säger Michael Caster.

"Extremt allvarligt"

Kina har under dagen bekräftat att svensken är gripen, misstänkt för att ha gjort saker "som utgör ett hot mot den nationella säkerheten", säger en UD-talesperson till Reuters. Enligt nyhetsbyrån Nya Kina ska myndigheterna "underlätta för den svenska ambassaden i Peking att utföra sina konsulära funktioner".

– Det är sällsynt att man griper en utlänning på sådana här grunder. Det är uppseendeväckande och extremt allvarligt att ambassaden inte får träffa honom. Det bryter mot regler som Kina måste följa, säger Fredrik Fällman, universitetslektor i kinesiska vid Göteborgs universitet.

Behöver medicin

Den 35-årige mannen lider enligt Michael Caster av en ovanlig sjukdom och behöver snarast få tillgång till sin medicin.

– Vi har vid upprepade tillfällen påtalat vikten av att mannens medicinska behov tillgodoses. Men jag har ingen ytterligare information om hans hälsotillstånd, säger Johan Tegel.