Fakta: Hotade ambassader

UD måste spara 50 miljoner de två kommande åren.

I ett förslag till besparingar listas tio tänkbara ambassader att stänga:

Makedonien

Sudan

Rumänien

Portugal

Burkina Faso

Azerbajdzjan

Armenien

Algeriet

Sydsudan

Kroatien

Tidigare stängningar och öppningar av ambassader:

Stängda ambassader

1992: Quito

1993: Abu Dhabi, Maseru, Montevideo, Muscat, Tripoli

1995: Kinshasa, Wellington

1999: Bonn

2000: Bissau, Caracas

2001: Beirut, Heliga Stolen, Kuwait, Lima, Tunis

2007: Abidjan, Windhoek

2008: Gaborone, Managua, Manila, Vientiane

2009: Colombo

2010: Bratislava, Dakar, Dublin, Ljubljana, Luxemburg, Sofia

2011: Bryssel

Öppnade ambassader

1990: Windhoek

1991: Riga, Tallinn, Vilnius

1992: Kiev, Zagreb

1996: Luxemburg, Sarajevo

1998: Beirut, Kinshasa

1999: Berlin, Kampala, Ljubljana

2000: Dakar

2001: Abu Dhabi

2003: Bratislava, Nicosia

2005 Skopje

2008: Kabul, Khartoum, Minsk, Nato-del

2010: Astana, Bamako, Chisinau, Kigali, La Paz, Monrovia, Ouagadougou, Phnom Penh, Pristina, Tblisi, Tirana

2013: Baku, Doha, Jerevan

2016: Lima, Manila, Tunis, (Beirut)

Källa: UD

Utrikesförvaltningens budget uppgår till drygt 2,7 miljarder kronor för 2016. Varje år har utrikesförvaltningen ett produktivitetskrav motsvarande en procent av tilldelade medel till följd av att statliga myndigheter inte får full kompensation för löneökningar. För UD:s del motsvarar det 25–30 miljoner kronor per år.

I det besparingsförslag som TT har tagit del av redogörs för hur 50 miljoner skulle kunna sparas in 2017–2018, dels genom stängningar av ambassader, dels genom indragningar av tjänster på andra ambassader.

Inte beslutat

I rapporten skriver man: "Förslagen för att klara kommande års höga besparingskrav innebär bland annat stängning av 5–7 utlandsmyndigheter och indrag av 8–10 tjänster på andra utlandsmyndigheter".

I det förslag som ännu inte har behandlats politiskt på UD listas tio länder som i så fall kan beröras av en stängning. De sju första står under rubriken "mindre invändningar": Makedonien, Sudan, Rumänien, Portugal, Burkina Faso, Azerbajdzjan, Armenien.

UD vill inte kommentera

Ett land står under rubriken "invändningar" och det är Algeriet. De två sista är listade under "större invändningar": Kroatien och Sydsudan.

I listan för besparingar på andra ambassader finns bland annat Washington, Berlin, Rom, Pretoria, Warszawa, Riga, Moskva, Peking, Paris, Helsingfors och Köpenhamn.

Några beslut har ännu inte fattats på UD, som avböjer att kommentera uppgifterna. Men enligt vad TT erfar väntas ett beslut "ganska snart".

När Alliansregeringens planer på att stänga flera ambassader 2007 blev kända, fick det hård kritik av Socialdemokraterna.

– Det här är något av en ambassadslakt, sade partiets dåvarande utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin.

M kräver samråd

Moderaternas utrikespolitiska talesperson Karin Enström vill att regeringen informerar riksdagen innan några beslut fattas.

– Det är ju ett förslag vad jag har förstått men innan några som helst beslut fattas förutsätter vi att regeringen förankrar det här med riksdagen. Att stänga ambassader får ju konsekvenser för Sveriges internationella relationer, och vi har en överenskommelse om att regeringen ska samråda med riksdagen, säger hon.

TT: Även Alliansregeringen stängde ju ambassader.

– Visst är det så. Det finns tillfällen då man behöver öppna och tillfällen då man behöver stänga. Det viktiga här är att det sker i samråd med riksdagens partier, säger Karin Enström.

Kritiserar planerna

Vänsterpartiet är kritiskt mot planerna. Partiets utrikespolitiske talesperson Hans Linde säger att Sverige behöver ett starkt kontaktnät i samband med medlemskapet i säkerhetsrådet som inleds nästa år.

– Tvärtom skulle vi vilja se att Sverige öppnade nya ambassader. Det finns regioner i världen där Sverige redan i dag har en svag representation där vi snarare skulle behöva förstärka vår närvaro, till exempel i Latinamerika och Afrika, säger Linde.

Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren säger att det är viktigt att Sverige inte drar sig tillbaka från de östra grannländerna

– Ambassader öppnas och stängs, och det görs av varje regering, men det som är tydligt är att en stängning har rätt stora konsekvenser. Det ska inte göras som ett dragspel fram och tillbaka, utan det är viktigt att man har en hållbarhet i våra utrikespolitiska relationer, där ambassaderna utgör en viktig länk, säger Lundgren.