Ryssland avbryter sina leveranser av gas till Ukraina idag eller under onsdagen, enligt Rysslands energiminister Aleksander Novak. Uteblivna förskott anges som skäl.

Det kan även bli aktuellt att stoppa leveranser av kol till Ukraina, det sedan den av Ryssland annekterade Krimhalvön drabbats av ett omfattande elavbrott efter sabotage mot elinstallationer.

Nästan två miljoner invånare på Krimhalvön är strömlösa till följd av sabotaget, som ska ha ägt rum på ukrainskt territorium.

Pro-ukrainska aktivister har hittills förhindrat reparationer och kraftförsörjningen av Krim har skett via reservaggregat med begränsad kapacitet.

Enligt Novak har ukrainska myndigheter inte gjort något för att underlätta reparationerna till följd av "någon form av politiska motiv", vilket han beskriver som brottsligt.