Fakta: Oftast milda symtom

Endast en av fem som infekteras med zikavirus utvecklar symtom och de som utvecklar sjukdom får oftast milda symtom. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. I allmänhet vara symtomen två–sju dagar.

På enbart symtomen är det omöjligt att urskilja zikavirusinfektion från dengue.

Viruset misstänks även kunna ge allvarliga neurologiska komplikationer. Ett ökat antal nyfödda med onormalt litet huvud, mikrocefali, och vuxna med Guillain-Barrés syndrom misstänks ha ett samband med infektionen. Guillain-Barrés syndrom är en ovanlig neurologisk sjukdom med uppåtstigande slappa förlamningar i armar och ben.

Källa: Folkhälsomyndigheten

En studie som gjorts på en finländsk kvinna boende i USA visar att det kan vara svårt att upptäcka mikrocefali hos foster vid vanliga ultraljudsundersökningar.

Kvinnan smittades av zikaviruset, som forskarna misstänker har ett samband med sjukdomen, under en resa i Mexiko, Guatemala och Belize i november förra året.

Under den tidiga graviditeten gjordes tre ultraljud, som inte kunde visa att fostret drabbas av mikrocefali, som innebär att barnet föds med onormalt litet huvud.

Magnetkamera behövdes

I vecka 16 var fostrets huvudomfång i 47:e percentilen, där 50 är ett genomsnitt. I vecka 20 hade det krympt till 24:e percentilen. Men det är ändå inte tillräckligt för att klassas som onormalt.

Först vid en magnetröntgen upptäcktes omfattande hjärnskador hos fostret, och på grund av det gjorde kvinnan abort veckan efter.

– Vår studie visar att läkare borde vara försiktiga med att försäkra patienter (att fostret är friskt) efter normala ultraljudsundersökningar tidigt i graviditeten, säger Adre du Plessis, en medförfattare i studien som publicerats i New England Journal of Medicine.

Viruset fanns i hjärnan

Kvinnan hade viruset i kroppen ovanligt länge, drygt tio veckor, till skillnad från det normala som är fem–sju dagar. Det väcker frågan om det skulle kunna finnas ett samband mellan hur länge infektionen pågår och risken för fostret.

En obduktion av fostret visade också en hög koncentration av zikaviruset i dess hjärna, navelsträng och i moderkakan. En annan av forskarna bakom studien, Roberta DeBiasi, ser det som oroande och säger att det kan innebära att viruset kan gömma sig för immunförsvaret där.