Regeringen i Peru har förklarat undantagstillstånd i 16 områden i Amazonas regnskog efter ett stort oljeutsläpp i nordöstra Loreto-regionen för över en månad sedan. I områdena bor i stort ursprungsbefolkning.

Oljan har bland annat förorenat floder som förser de drabbade områdena med dricksvatten.

Undantagstillståndet kommer att möjliggöra humanitär hjälp i området och hjälp med oljesanering.