undersökningen
Sveriges ungdomar om framtiden

42% av Sveriges ungdomar uppger att de är oroliga när de tänker på sin egen framtid. Framtida boende, jobb och klimat är de utmaningar man rankar som viktigast att lösa.

6 av 10 känner en oro över att inte lyckas i livet.

74 % ser psykisk ohälsa till följd av stress som en stor samhällsutmaning idag.

"Från YOLO till oro"

Undersökningen “Från YOLO till oro” är utförd av Novus på uppdrag av Linnéuniversitetet. Den utgörs av både en kvalitativ och en kvantitativ del. Den kvantitativa undersökningen baseras på 1003 intervjuer med ungdomar mellan 18 och 25 år. Undersökningen kartlägger ungdomars utmaningar i vardagen och i omvärlden. Det visar sig att unga bär på en oro både för sin egen del och för samhället i stort. De största orosmolnen är miljö/klimat, psykisk ohälsa, bostadsbrist och arbetslöshet. När det gäller vilka som kan lösa dessa problem hamnar forskare i topp följt av individen själv och näringslivet.

 Källa: Från YOLO till oro, Linnéuniversitetet

Nära hälften av dagens unga är oroliga eller stressade över sin framtid, enligt en ny studie gjord av Novus på uppdrag av Linnéuniversitetet.

Erika Lundby är lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hon tror att vår förlängda ungdomstid kan vara en orsak bakom den stress och oro unga känner.

Erika Lundby, lektor i socialt arbete.

Erika Lundby, lektor i socialt arbete.

Claes Björn

Foto:

– I dag tar det längre tid att stabilisera sig, få fast jobb och bostad än tidigare, så perioden präglas av en viss osäkerhet, säger hon och fortsätter:

– Samtidigt har vi höga krav och förväntningar på oss själva. Stort ansvar läggs på individen att skapa sitt liv på olika sätt. Man ska göra många val, veta vad man ska bli och så vidare.

Erika Lundby menar att det kan vara så att vi blir mer stressade ju fler val vi har.

–Men det kan också vara så att vi har en idé om att vi har möjligheter att göra nästan allt, men att alla faktiskt inte har det. Det kan bli en konflikt mellan förväntningar och mellan vad som faktiskt är möjligt att uppnå som ung vuxen, säger hon.

►LÄS MER: DEBATT:  Vänd inte ryggen åt unga med ångest när de ber om hjälp

Över 70 procent upplever att de måste leva upp till en ”perfekt tillvaro” i sitt liv. Strävan efter en idealbild tror Erika Lundby till viss del kan bero på sociala medier.  Drygt sju av tio upplever att det finns någon form av idealbild som de behöver leva upp till, när det gäller hur de lever sina liv generellt sett.

– Många unga upplevde en frustration över att skärmtid tar för mycket tid i vardagen . Genom sociala medier får man ofta en förskönad bild av livet. Genom internet tar unga också del av marknadsföring som ofta skapar idealbilder kring hur vi bör leva, hur vi bör se ut och hur vi bör konsumera. Men det är ju många som inte uppnår idealet, vilket i sin tur kan påverka den psykiska hälsan. 

Enligt studien ser 74 procent av de unga vuxna psykisk ohälsa till följd av stress som en stor samhällsutmaning i dag. Oron för framtida stress är en av sakerna Erika Lundby reagerar på.

–Många unga är alltså oroliga för att i framtiden bli stressade, det blir en dubbel stress.

►LÄS MER:  Experten: Sex tecken på att du är utarbetad – och vad du gör åt det