I vilken grad blir du irriterad om din partner gör något av följande i din närvaro?

(På en skala från 1-5 där 1 är ”inte alls irriterad” och 5 är ”mycket irriterad”.

Petar näsan:

1 (inte alls irriterad): 27 procent

2: 13 procent

3: 16 procent

4: 14 procent

5 (mycket irriterad): 14 procent

Ej relevant/vet ej: 16 procent

Biter på naglarna:

1 (inte alls irriterad): 29 procent

2: 14 procent

3: 16 procent

4: 10 procent

5 (mycket irriterad): 10 procent

Ej relevant/vet ej: 22 procent

Kliar sig på genanta ställen (armhålor/kön/bak):

1 (inte alls irriterad): 30 procent

2: 14 procent

3: 17 procent

4: 11 procent

5 (mycket irriterad): 12 procent

Ej relevant/vet ej: 16 procent

Petar sig i örat:

1 (inte alls irriterad): 45 procent

2: 17 procent

3: 13 procent

4: 6 procent

5 (mycket irriterad): 4 procent

Ej relevant/vet ej: 15 procent

Rapar:

1 (inte alls irriterad): 27 procent

2: 20 procent

3: 18 procent

4: 11 procent

5 (mycket irriterad): 10 procent

Ej relevant/vet ej: 15 procent

Undersökningen är genomförd av Yougovs självrekryterade webbpaneler under perioden 14-17 augusti 2015.
Sammanlagt  har 1 527 intervjuer genomförts via Yougovs panel med män och kvinnor 18-74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014.
Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter).

Att ens partner petar sig i näsan är någonting som nästan var sjätte svensk stör sig på. Vi blir även mycket irriterade om partnern kliar sig på genanta ställen, rapar eller biter på naglarna. Det visar en undersökning utförd av Yougov, på uppdrag av Metro.

Och relationsexperten Charlotte Sander menar att det är typiska vardagsbeteenden som vi kan störa oss på – men som egentligen kan betyda någonting annat.

►LÄS MER: Svenskarna svarar: Så många har haft sex med en kollega

– Sådant som egentligen kanske står för någonting djupare. Om man stör sig väldigt mycket så kan det vara annat som ligger i bakgrunden.

Hon tror att det är lätt att falla in i ett mönster.

– Har man väl börjat reta sig på en grej så är det lätt att man hakar upp sig och fastnar. Då blir det negativa större än det positiva, säger Charlotte Sander.

Till att börja med ska man försöka titta på sig själv, menar hon.

– Självklart gör du många saker som din partner skulle reta sig på, men kanske inte gör det. Fråga dig själv om det verkligen är någonting att irritera sig på och prata om hur du känner.

►LÄS MER: ”Skitvädret” får fler att skilja sig

Charlotte Sander påpekar dock att det man stör sig också kan vara ett problem på riktigt.

– Som till exempel snarkning. Och det är ju inte jättetrevligt att ha en partner som sitter och petar i näsan om man är ute bland folk, säger hon.