FN-organet Unesco står berett att gå in i den skövlade kulturarvsstaden Palmyra i Syrien, som återtagits från IS, så fort säkerhetssituationen tillåter. Enligt Mats Djurberg har Unesco en ganska bra bild av hur stor förödelse jihadistgruppen Islamiska staten (IS) tillfogat de historiskt viktiga byggnaderna sedan den intog staden i fjol.

– På bilderna från Expressens insmugglade kamera såg det ut som att Triumfarken var väldigt skadad, men att många stenar från den fanns i området. Det är möjligt att det går att återuppbygga den igen, men inte Baalshamintemplet som sprängts totalt.

Många byggnadsverk i Palmyra har byggts upp tidigare, till exempel de pampiga pelargångarna. Enligt Djurberg är det möjligt att återställa mycket av det som IS har förstört. Byggnader som trots allt är förlorade för alltid går att återskapa digitalt med virtuella modeller.

– Arkeologer har en fantastisk förmåga att få föremål att få liv igen och på olika sätt ändå ge den historiska dimensionen tillbaka, så att människor kan få en förståelse för hur det sett ut, säger Mats Djurberg.