Fakta: Narkotikaanvändning i EU

Typ av drog Totalt antal användare, i miljoner* Unga användare, i miljoner**

Cannabis 22,1 16,6

Kokain 3,6 2,4

MDMA (ecstasy) 2,5 2,1

Amfetamin 1,6 1,3

Personer 15–64 år

*Personer 15–34 år

Utöver det beräknas det finnas cirka 1,3 miljoner "problematiska användare" av opioider (främst heroin). Opioider förekom vid 82 procent av de dödliga överdoserna. Totalt dog cirka 6 800 personer i överdoser 2014.

Källa: Europeiska narkotikarapporten 2016.

EMCDDA har identifierat över 560 så kallade psykoaktiva substanser (NPS), de flesta syntetiska versioner av cannabis, amfetamin och kokain.

"Unga konsumenter kan oavsiktligt agera som mänskliga försöksdjur för substanser vars potentiella hälsorisker till stor del är okända", heter det i rapporten.

En av de syntetiska substanserna har kopplats ihop med nära 200 allvarliga fall av förgiftning och över 100 dödsfall sedan 2011. Några, som sålts som lagliga alternativ till cannabis, har visat sig vara mycket giftiga. En av dessa kopplas ihop med 13 dödsfall och 23 icke dödliga överdoser sedan 2014.

Av rapporten framgår också att användningen av MDMA, mer känt som ecstasy, åter har börjat öka. I fjol beräknas 2,1 miljoner unga i Europa ha använt drogen, vilket motsvarar kring 1,7 procent av hela åldersgruppen.

"Det finns tecken på att MDMA inte längre är en nisch- eller subkulturdrog som används på dansklubbar utan nu används den av fler unga människor i det vanliga nattlivet, som på barer och fester", skriver EMCDDA i rapporten.