Fakta: Utsatta barn

Fram till 2030 riskerar 69 miljoner barn att dö innan de fyllt fem år.

Inom de närmsta fjorton åren riskerar 750 miljoner ha utsatts för barnäktenskap och 167 miljoner barn att leva i extrem fattigdom.

124 miljoner barn går inte i grundskola i dag på grund av konflikter och fattigdom. Och sedan 2011 går färre barn i grundskolan i världen.

Källa: Unicef

Fram till 2030 kommer 750 miljoner ha utsatts för barnäktenskap och 167 miljoner barn att leva i extrem fattigdom, enligt en ny rapport från FN-organet Unicef.

– Barnadödligheten har mer än halverats och färre människor lever i extrem fattigdom sedan 1990. Men det finns fortfarande en enorm orrättvisa och utvecklingen har inte nått alla, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare på Unicef.

Situationen ser värst ut i Afrika, i länder söder om Sahara. Nio av tio av alla världens fattiga och utsatta barn kommer att bo i den här regionen 2030.

Ond cirkel

I stora delar av Sydasien och i afrikanska länder söder om Sahara, löper barn som föds av mammor utan någon utbildning dessutom tre gånger så stor risk att dö innan fem års ålder – jämfört med de barn som har mammor med grundskoleutbildning.

– Det är en ond cirkel som går från generation till generation, säger Véronique Lönnerblad.

I dag går 124 miljoner barn inte i grundskola på grund av konflikter och fattigdom. Sedan 2011 har antalet fortsatt att stiga för första gången på många år.

– Det är en oroväckande tillbakagång i utvecklingen, som har att göra med de oerhört hårda och långdragna konflikterna i världen. I Syrien kan miljoner barn inte gå i skola, säger Lönnerblad.

"Måste bekämpas"

Enligt Unicef måste tre områden prioriteras för att förbättra situationen.

1. Barns hälsa:

– Det börjar med att man hjälper mamman före, under och efter födseln. Redan så tidigt ska det börja, säger Lönnerblad.

2. Utbildning:

– För varje år ett barn går i skolan minskar fattigdomen i stort och det ökar hans eller hennes inkomst senare i livet med tio procent

3. Fattigdom:

– Den måste bekämpas, den är roten till allt. Det går att förhindra med politisk vilja. Det gäller att identifiera var de barn som behöver mest hjälp finns och investera pengar.