Fakta: Insatser för barn

Den största delen av Unicefs insamling är tänkt att gå till livräddande hjälp i Syrien och i den syriska flyktingkrisen i Egypten, Irak, Jordanien, Libanon och Turkiet.

Insamlingen ska också gå till flykting- och migrantkrisen i Europa.

Pengar ska även gå till Jemen, där 10 miljoner barn bedöms vara i stort behov av humanitär hjälp, samt till barn i Burundi, och till Nigeria, Kamerun, Niger och Chad.

Allt fler barn i dag tvingas lämna sina hem och utsätts för våld, sjukdomar och matbrist. Konflikter och extremt väder är de två tydliga orsakerna.

En halv miljard barn i världen lever i områden med hög förekomst av översvämning och 160 miljoner barn lever i områden med svår torka. Detta enligt FN:s flyktingorgan Unicef, som i sin årliga insamlingskampanj för barn siktar på att kunna erbjuda skolgång till 8,2 miljoner barn världen över. Fem miljoner av dem är syriska barn som befinner sig i Syrien och dess grannländer. Genom att utbilda barn är förhoppningen att barnen ska kunna föreställa sig en bättre framtid och därmed kunna bryta cirkeln av kronisk kris, skriver Afshan Khan, chef för Unicefs katastrofprogram, i ett pressmeddelande.

Unicef försöker samla in motsvarande 24 miljarder kronor för att hjälpa barn i nöd, varav en fjärdedel av pengarna öronmärkts till skolgång.

"Utbildning är en livräddande insats för barn, det ger dem möjlighet att lära och leka mitt i blodbadet av granater och skottlossning", menar Afshan Khan.