Mammor måste bli bättre på att amma sina barn de första timmarna i livet, slår Unicef fast. För barn som inte får i sig nödvändiga näringsämnen under sina första 24 timmar minskar chansen att överleva med 80 procent.

– Bröstmjölk är ett barns första vaccin, det första och bästa skyddet de har mot sjukdom och ohälsa, säger France Bégin, näringsrådgivare på Unicef.

Mer än hälften av alla nyfödda barn i världen ammas inte under den första timmen i livet. Problemen är som störst i Afrika söder om Sahara. Studier visar också att nyfödda står för ungefär hälften av alla dödsfall bland barn under fem år.

I Sverige finns modersmjölksersättning som enligt Livsmedelsverket ger den energi och näring barnet behöver, medan näringsriktig ersättning är svår eller omöjlig att få tag på i stora delar av världen.

Unicef jobbar därför med att öka kunskapen om vikten av att amma och utvecklingen går framåt, om än långsamt.