Fakta: Varnar för Trump

Det öppna brevet där 50 republikanska säkerhetspolitiska experter tar öppet avstånd och varnar för presidentkandidaten Donald Trump publicerades på måndagen. "Vi är övertygande att han skulle bli en farlig president och äventyra vårt lands nationella säkerhet och välbefinnande", skriver de i brevet.

De anser vidare att Trump skulle bli "den mest vårdslösa presidenten i USA:s historia".

Bland den prominenta namnskaran finns flera personer som tjänade under den republikanske presidenten George W Bush, däribland den förre CIA-chefen Michael Hayden, före detta underrättelsechefen John Negroponte och två tidigare chefer för departementet för inrikes säkerhet.

Donald Trump har svarat på brevet med att såga expeterna, som han kallar för "inget mer än den misslyckade Washington-eliten som försöker klamra sig fast vid makten". Han beskyller dem vidare för att vara de som är ansvariga för det tillstånd som nu råder i världen.

Källa: AFP, New York Times

Inte nog med att Donald Trump "saknar den karaktär, de värderingar och den erfarenhet" som krävs för att vara president – han skulle bli "den mest vårdslösa presidenten i USA:s historia".

Det är hårda ord som riktas mot republikanernas presidentkandidat i det öppna brev som undertecknats av inte mindre än 50 prominenta säkerhetspolitiska experter från partiets egna led.

– Det här är en kraftfull markering, från viktiga delar av det republikanska säkerhetspolitiska etablissemanget. Det är också intressant med tajmingen. Vi hade ett liknande brev från lägre tjänstemän och republikaner i mars, innan Trump valdes till presidentkandidat. Men nu står det mellan honom och Hillary, och det är en unik företeelse att vara så starkt kritisk till den egna partikandidaten, säger Fredrik Lindvall, säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

Saknar enhetligt program

Donald Trump har svarat på kritiken med att såga de som undertecknat brevet, som han menar är ansvariga för det tillstånd som nu råder i världen.

Flera av de som nu varnar för Trump avböjde att underteckna det tidigare brevet i mars, skriver New York Times.

Det som fått bägaren att rinna över för dem är Trumps senaste uttalanden där han bett Ryssland hacka hans motståndare Hillary Clintons mejlserver, och där han ifrågasatt USA:s förpliktelser gentemot sina allierade inom Nato.

Trump passar varken in bland sitt partis isolationister, som vill se ett starkt men sällan använt försvar, eller interventionister, som ser ett behov kontinuerliga militära insatser runt om i världen för att säkra USA:s intressen, säger Lindvall.

Begränsas

– Han bryter mot båda doktrinerna. Med en restriktiv men stark militär måste man ha en tydlig avskräckningsprofil. Då kan man inte hålla på att flänga hit och dit och skapa osäkerhet om vänner och potentiella antagonister. Ska man å andra sidan hävda sina intressen och avtal utomlands kan man inte ifrågasätta sitt åtagande inom Nato så som Trump gör, säger Lindvall.

Oavsett var han landar skulle Trumps personliga åsikter få begränsat genomslag i utrikespolitiken om han blir president, tror Lindvall. Bland annat skulle en kongress med både Trump-kritiska demokrater och republikaner fungera som en hämsko.

– Han skulle också ärva pågående militära operationer i flera världsdelar. Och det ser inte ut som att det vore enkelt att lämna någon av dem, säger Fredrik Lindvall.