Fakta: Varnhems kyrka

Den första kyrkan i Varnhem var byggd av trä, en byggnad som först byggdes ut men senare ersattes av en stenkyrka. De äldsta bevarande stenväggarna är från omkring 1030 till 1040.

Av gravfynd att döma blev området kristet redan under 900-talet. Fynd av exempelvis mynt visar också att vikingatidens Varnhemsbor hade nära kontakter med både Danmark och England.

Omkring 1150 bildades Varnhems kloster, ett manligt cistercienkloster. I klosterkyrkan, som under åren eldhärjats och restaurerats flera gånger, ligger bland andra Birger jarl begravda.

Källor: Västergötlands museum och Nationalencyklopedin.

Den tusenåriga kyrkoruinen i Varnhem ska få en täckande överbyggnad framöver. Under den sista delen av förberedelserna har arkeologerna passat på att gräva ut ett område på västra sidan om kyrkogrunden och det är där som de båda barnkistorna hittats.

– De är så fina. Det är två kalkstenskistor med en 1,5-åring i den ena och en sexåring i den andra, berättar Maria Vretemark, arkeolog vid Västergötlands museum.

– Det visar att även små barn kunde få väldigt fina gravar om de tillhörde godsägarfamiljens, ägarfamiljens krets.

Platsen har varit bebodd i minst 2 000 år och har av de arkeologiska fynden att döma tidigt fått stor betydelse. Kyrkogården omfattar enligt de senaste beräkningarna totalt omkring 4 000 kvadratmeter.

– Det har varit en riktig centralplats, med ett riktigt storgods, säger Maria Vretemark.

– Kyrkogården är väldigt tydligt socialt sorterad, med de finaste gravarna närmast kyrkan och de enklare längre ut.