Göteborgs universitet är första lärosäte i Sverige att ge fristad åt hotade forskare. Forskarna, som kommer från Syrien och Pakistan, arbetar inom ramen för Scholars at Risk, för ett internationellt nätverk som hjälper forskare som på grund av hot eller censur inte kan jobba i sina hemländer.

– För ett universitet är grundbulten den akademiska friheten. Vi vill på allvar visa att vi värnar den akademiska friheten globalt sett och inte bara i Sverige, säger Helena Lindholm, prorektor vid Göteborgs universitet, till P4 Göteborg.

Göteborgs universitet kommer också att samordna fristadsarbetet i Sverige där flera högskolor och universitet ingår.