– Det här kommer att vara otroligt viktigt för våra studenter som till 70 procent tillhör första generationens akademiker.

Malmö högskolas rektor Kerstin Tham om att högskolan blir universitet 2018.

Fakta: Malmö högskola

Högskolan inrättades 1998 och hade från början drygt 5 000 studenter. Delar av de utbildningar som Lunds universitet drev i Malmö utgjorde grunden, bland annat lärarhögskolan, vårdutbildningar och ingenjörsutbildningar.

I dag har högskolan 24 000 studenter, vilket gör det till den största högskolan i Sverige.

Över 90 procent av eleverna får efter avslutade studier uppdrag eller anställning inom det område de är utbildade för.

Det är bara universitet som har generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå. Högskolor måste ansöka om tillstånd för att starta nya masterprogram och forskarutbildningsprogram.

Malmö högskola är den högskola i Sverige som har högst andel extern finansiering.

Källor: Malmö högskola och Universitetskanslersämbetet

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, pekar på Malmö högskolas fokusområden: Migration, hur vi ska få en bättre skola, jämlik hälsa och utveckling av hållbara och smarta städer.

– Det här är områden som vi från regeringen ser att vi behöver stärka vår forskningsposition i för att kunna möta de här samhällsutmaningarna. Då blir Malmö universitet en viktig nyckel i ett sådant arbete.

"Modern och framtidsinriktad"

Hon beskriver satsningen på Malmö som modern och framtidsinriktad. Samtidigt är Malmö högskola med sina 24 000 studenter den i särklass största högskolan, som redan har skaffat sig många examensrättigheter på forskarnivå. Att högskolan även ligger i topp när det gäller att vinna externa forskningsmedel från exempelvis Vetenskapsrådet är ett kvalitetstecken, anser ministern.

Rektor Kerstin Tham jublar över beskedet och hoppas att det ska leda till fördubblade forskningsresurser.

– Det här kommer att vara otroligt viktigt för våra studenter som till 70 procent tillhör första generationens akademiker, säger hon.

Bred rekryteringsbas

Dels blir utbildningarna mer forskningsanknutna och dels får studenterna en examen med universitetsstatus. Tham kom till Malmö från Karolinska Institutet för bara ett halvår sedan och tycker att högskolan präglas av ett stort samhällsengagemang och en bred rekryteringsbas – en tredjedel av eleverna har utländsk bakgrund.

För Region Skåne har frågan om att låta Malmö högskola bli universitet haft hög prioritet. Det som är bra för Malmö är bra för hela Skåne, resonerar regionstyrelseordförande Henrik Fritzon (S).

– Det här blir kronan på verket i utvecklingen från industristad till kunskapsstad, säger han.