Fakta: Id-kontroller från Danmark

Lagen som kontrollerna grundas på började gälla den 21 december, men först i dag, den 4 januari, börjar den tillämpas.

Företag som kör bussar, tåg eller färjor från Danmark till Sverige måste kontrollera att passagerarna har giltigt id med foto.

Den som saknar giltigt id får inte åka med.

Undantag görs för barn som reser tillsammans med föräldrar.

Ensamkommande barn måste ha giltigt id.

Transportörerna kan få böta 50 000 kronor om de inte har gjort de kontroller som krävs och låter personer utan giltigt id åka med.

Polisen ska kontrollera att transportörerna gör det de ska.

Sanktionsavgifter får tas ut i förskott om transportören inte är ett svenskt företag.

Källa: Näringsdepartementet

– Många av de mycket unga som är på flykt har inte id-handlingar, och har aldrig haft det. Många ensamkommande från Afghanistan är till exempel uppvuxna i Iran som papperslösa, säger Sanna Vestin, ordförande för Flyktinggruppernas Riksråd (FARR).

Hon pekar även på att vissa id-handlingar från länder som Afghanistan och Somalia inte godtas.

Fler hinder

Andra som nu kommer få svårt att söka asyl i Sverige är de som har förlorat sina id-handlingar då de blivit av med sin packning under den ofta svåra resan till Europa, tillägger Sanna Vestin.

– Från regeringens sida säger man att de kan söka asyl någon annanstans. Det är lätt att säga, men nu är vi inne i ett "race to the bottom" där alla gör sitt bästa för att hindra asylsökande med regler av olika slag.

2015 visade ungefär 40 procent av de som sökte asyl upp en giltig id-handling någon gång under ansökningsprocessen, enligt Migrationsverket.

Ingen prognos

Presschefen Fredrik Bengtsson vill inte sia om hur många som kommer att hindras från att resa in i landet i och med de nya id-kontrollerna. Men han bekräftar att personer från Afghanistan och Somalia kan beröras särskilt av de nya reglerna, då deras id-handlingar ofta inte uppfyller kraven.

– Det är viktigt att påpeka att de här besluten (om id-kontroller), utan att lägga någon värdering i dem, inte innebär att människor inte ges möjlighet att söka skydd. Det innebär att de eventuellt får söka asyl i Tyskland eller Danmark i stället, säger Fredrik Bengtsson.

Upprop mot åtgärder

FARR lanserade på söndagen tillsammans med bland andra nätverket Refugees Welcome och Tillsammansskapet uppropet "Folkkampanj för asylrätt", som samlar underskrifter mot regeringens åtgärder för att minska antalet asylsökande. Förutom id-kontrollerna vänder de sig bland annat emot tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening.

Även Amnesty är kritiska till åtgärderna.

– Att Sverige gör en tvärvändning från att ha föregått med gott exempel till att nu i princip bli sämst i klassen och tävla med andra länder om att bli så oattraktivt som möjligt, riskerar att leda till en dominoeffekt med fler gränskontroller, fler murar, och i längden att asylrätten sätts på spel, säger Madelaine Seidlitz, jurist på svenska Amnesty.