Zikavirus har bekräftats hos 320 gravida amerikanska kvinnor, uppger smittskyddsmyndigheten CDC.

Hittills har sju barn fötts i USA med skador som kopplas till viruset.

De smittbärare som upptäckts har alla smittats på resa, men amerikanska myndigheter räknar med att viruset snart kommer att börja spridas även i USA, i områden med mygg. Farhågorna gäller särskilt områden nära Mexikanska golfen.

I Brasilien kopplas hittills 1 600 fall av fosterskadan mikrocefali till viruset.