Fakta: Klimatmötet i Paris

På Paris-mötet som inleds 30 november ska ett hundratal stats- och regeringschefer träffas för att försöka enas om att hejda den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av fossila bränslen. USA och Kina är de länder som släpper ut mest och att få dem med i ett avtal ses som avgörande för framgång.

– Om det inte blir en bindande uppgörelse så blir det ingen uppgörelse.

Så definitiv är Frankrikes president François Hollande enligt nyhetsbyrån AFP när han, på toppmötet EU-Afrika i Malta, svarar på det senaste utspelet från USA.

USA:s utrikesminister John Kerry säger till The Financial Times att den eventuella enighet som uppnås i Paris inte får vara tvingande. Världens länder ska alltså lova saker, men inte riskera något om löftena sedan inte hålls.

– Det kommer definitivt inte att bli ett traktat ... det kommer inte att bli bindande minskningsmål som Kyoto eller liknande, säger Kerry, syftande på Kyotoprotokollet från 1997.

Anledningen till Kerrys försiktighet antas vara att USA:s president Barack Obama inte tror sig kunna baxa ett bindande avtal genom kongressen i Washington.

EU och flera andra delar av världen tycker att miljökonsekvenserna nu börjat bli så akuta att ett tvingande traktat, där länder förpliktigas att sänka utsläpp, måste till.

– Jag tycker att det är en formulering som kunde ha varit mer lyckad, säger Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius om Kerrys uttalande.