– Den här förmiddagen, vid klockan 11.00 Moskva-tid, höll det ryska och amerikanska flygvapnet en samövning om besättningars och markpersonals agerande, sade generalöverste Andrej Kartapolov vid den ryska generalstaben på tisdagen.

Övningen gick ut på att undvika eventuella framtida misstag och felgrepp i ett luftrum som blivit mer trafikerat sedan båda parterna utför stridsuppdrag där. Det som drillades var vad som ska göras om stridsflygplan från Ryssland och den USA-ledda koalitionen kommer farligt nära varandra under attacker mot mål i Syrien.

Stabspersonal på en rysk flygbas i Syrien övades tillsammans med koalitionens flygledningspersonal i Qatar. Dessutom genomförde stridsflygplan en skarp övning i syriskt luftrum där de på 5,6 kilometers avstånd från varandra kommunicerade och utbytte information på engelska och ryska på en i förväg uppgjord frekvens, säger Kartapolov.

En anonym amerikansk militärkälla säger till Reuters att testet i luften varade i ungefär tre minuter.

Kartapolov uppger också att Ryssland och Israel utbyter information om luftrummet över Syrien.