Försvarsminister Ash Carter beskriver den digitala offensiven som kommandots "första stora stridsoperation" och understryker dess roll i den USA-ledda militära operationen mot jihadisterna i Islamiska staten (IS) i Irak och Syrien.

Målet är att stoppa extremisternas möjlighet att överföra pengar och kontrollera befolkningen samt dess möjlighet att rekrytera externt, har Carter förklarat under en utfrågning i senatens försvarsutskott.

– Vi bombar dem, och vi kommer att släcka deras internet likaså, sade Carter.

Hans militäre rådgivare, general Joe Dunford, sade att målet är att skära av jihadisternas kommunikationslinjer. Republikanske utskottsordföranden John McCain dömde ut USA:s sätt att bekämpa extremister som reaktivt, långsamt och otillräckligt.

Lagstiftarna har även tidigare gett uttryck för frustation. USA drog i gång den internationella alliansen för att bekämpa IS i augusti 2014, men fortfarande kontrollerar jihadisterna nyckelstäder som al-Raqqa i Syrien och Mosul i Irak.