Fakta: Högsta domstolen i USA

Högsta domstolen har sitt säte i USA:s huvudstad Washington DC. Den inrättades 1789 och är den dömande makt som ska balansera den verkställande (presidentämbetet) och den lagstiftande (kongressen) makten.

Domstolen har nio medlemmar som utses av presidenten på livstid. De måste godkännas av en majoritet av senatens medlemmar.

När man talar om HD:s medlemmar som "konservativa" eller "liberala" menar man främst i synen på grundlagstolkning. De konservativa tycker att lagtexten ska tolkas strikt, de liberala anser att aktuella förhållanden får spela in.

Källa: TT:s arkiv

Det historiska utfallet väntas dock inte komma förrän i juni.

De omtvistade lagarna i Texas, som har USA:s näst största befolkning, trädde i kraft 2013. Enligt dem måste bland annat läkare som utför aborter ha rätt att remittera patienter till närliggande sjukhus. Abortmottagningar måste hålla samma standard som kirurgiska center. De tuffa reglerna uppges ha tvingat mer än hälften av Texas 41 abortkliniker att stänga, skriver amerikanska medier.

Hotar rättigheter

Högsta domstolen ska nu avgöra om kvinnors grundlagsskyddade rättigheter hotas av lagarna. När förhören inleddes sent på onsdagen svensk tid demonstrerade både abortmotståndare och aktivister för rätten till abort på den vita domstolsbyggnadens trappa i Washington DC.

I frånvaro av domaren Antonin Scalia, som nyligen avled, består HD av lika många liberala och konservativa domare. Fokus är därför på Anthony Kennedy, som brukar beskrivas som konservativ men som ibland röstar liberalt. Han har dock inte gett ifrån sig så många tecken på hur han kommer att agera i fallet. På onsdagen gruffade han över att han ville ha mer grundlig bevisning i fallet, skriver The Washington Post.

Varför köra?

Men den liberala domaren Ruth Bader Ginsberg ifrågasatte varför kvinnor i Texas ska vara tvungna att köra hundratals mil över gränsen till delstaten New Mexico för att göra abort.

Kennedy, som ofta har den avgörande rösten i fall där det är jämnt har vid ett tillfälle föreslagit att fallet ska återsändas till en lägre instans för att inhämta mer bevis för vilken inverkan lagen har. I sådana fall skulle ärendet inte avgöras på flera år.