Högsta domstolen i USA beslutade på tisdagen att två lägre instansers utslag om aborträtten står fast. Det medför att ingen av delstaterna Mississippi eller Wisconsin kan införa hårdare regler.

Delstaternas föreslagna lagar innebar att abortläkare måste kunna remittera patienter till specialutrustade sjukhus, som måste finnas på mindre än fem mils avstånd från klinikerna. I Mississippi skulle det ha medfört att delstatens enda abortklinik hade tvingats stänga.

Utslaget kommer dagen efter att HD överraskande meddelat att delar av delstaten Texas abortregler strider mot konstitutionen. Lagen tvingade abortkliniker att stänga, men nu kan några av dem komma att öppna igen. Lagen tvingade bland annat klinikerna att ha samma slags byggnader, utrustning och personal som kirurgiska center.