Fakta: Lyft väntas för julhandeln

USA:s bruttonationalprodukt (BNP) väntas växa med 2,5–3,0 procent per år 2015–2016. En avgörande faktor är dock att hushållens konsumtion håller måttet, då den utgör cirka 70 procent av BNP. Andelen konsumtion i BNP i USA är unikt högt jämfört med övriga OECD-länder.

Långhelgen kring Thanksgiving Day och Black Friday i USA är samtidigt den enskilt största handelshelgen försäljningsmässigt för USA:s detaljhandel. För i år räknar den amerikanska detaljhandelns branschorganisation NRF med ett försäljningslyft under vintersäsongen till nästan 5 500 miljarder kronor, en ökning med 3,7 procent jämfört med i fjol.

Som andel av detaljhandelns beräknade årsförsäljning i USA på nästan 28 000 miljarder kronor skulle därmed julhandeln utgöra omkring 19 procent.

Svenska kedjor har med en störtflod av reor desperat försökt föra in den amerikanska shoppingdagen Black Friday i den svenska kalendern. I USA, varifrån traditionen kommer, är det lite tvärtom.

Det väntas fortfarande en urladdning av jippon och reor, med ringlande köer, vassa armbågar och trängsel på Black Friday. NRF, detaljhandelns branschorganisation i USA, räknar med att 136 miljoner amerikaner ger sig ut och shoppar under långhelgen, i butiker eller online. Det motsvarar 59 procent av landets konsumenter och skulle innebära en ökning från fjolårets 134 miljoner.

På internet

Men även om de 136 miljonerna som ger sig ut och shoppar också antas spendera lite mer per person än i fjol har mönstret varit tydligt på senare år. Vintersäsongens köpfest har smetas ut över allt fler dagar och flyttar allt mer till internet. Andelen näthandel under årets totala julhandel i USA antas uppgå till nästan hälften, 46 procent, upp från 44 procent i fjol.

De nya konsumtionsvanorna kan bli en liten kalldusch för handlarna, enligt Matthias Bruér, ekonom på SEB med fokus på USA.

– Betydelsen av de här handelsdagarna har blivit mindre och mindre på senare år. Handeln sker alltmer på internet och många skjuter fram konsumtionen till januari, med presentkort och sådant, säger han.

Efterfrågan eldas på

Fast han tror inte minskad Black Friday-försäljning innebär ett bakslag för hela vintersäsongen. Ett kraftigt nedtryckt bensinpris, en i grunden stärkt arbetsmarknad där lönerna har börjat stiga snabbare och mer gynnsamma kreditvillkor – inte minst för konsumenter – eldar på efterfrågan.

– Alla bitar är på plats, säger Bruér.

Ökad oro för terrordåd och den väntade räntehöjningen från USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) i december, den första på nästan tio år, kan skrämma bort en del konsumenter.

– Det skulle kunna vara en faktor. Men marknaden verkar just nu ta det där med ro.