Fakta: EU:s omfördelning av asylsökande

EU-länderna enades i två beslut under sommaren och hösten 2015 om att omfördela totalt 160 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien under den upptrappade flyktingkrisen.

Så här är läget just nu:

00#0000000Landfrån Italienfrån GreklandtotaltFrankrike2311 4251 656Finland260430690Nederländerna178439617Portugal183351534Tyskland20195215Rumänien12165187Belgien29153182Spanien50187137Luxemburg20104124Litauen-7777Slovenien146074Schweiz72-72Irland-6969Lettland85563Cypern104252Malta262450Estland-4949Sverige39-39Kroatien41014Tjeckien-1212Bulgarien-66Slovakien-33Totalt1 1563 8565 012

Polen, Ungern och Österrike har ännu inte tagit emot någon av de omfördelade. Schweiz har liksom Norge, Island och Liechtenstein erbjudits att frivilligt delta i systemet. Danmark och Storbritannien har i sin tur undantag från EU:s rätts- och inrikessamarbete och har valt att inte delta i fördelningen. Sverige har preliminärt beviljats anstånd med mottagandet i ett år.

Källa: EU-kommissionen, 19 september

Den 22 september 2015 satt EU:s migrationsministrar i Bryssel och enades om att tillsammans försöka hantera de mängder av flyktingar och migranter som kom till södra EU, framför allt över Egeiska havet.

Beslutet var bindande – hette det i alla fall.

– Ibland måste man göra saker som man inte vill. Det gäller för oss alla, sade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Genomförandet har dock gått i snigelfart. Flera länder har ännu inte tagit emot en enda av de totalt 160 000 personer som skulle flyttas.

Sverige tog emot de första – en grupp eritreaner som anlänt till Italien – men har därefter beviljats anstånd på grund av den stora mängd asylsökande som på egen hand tagit sig upp genom Europa.

EU-kommissionen, som är ansvarig för att medlemsländerna gör vad som beslutats, har än så länge valt att inte ytterligare pressa på de ovilliga. Diskussion pågår dock om vad som kan – och bör – göras.

– Man måste hitta mer mekanismer för att följa upp fattade beslut. Det är ju också förödande för EU:s trovärdighet om man fattar beslut och sedan inte följer det, säger EU-minister Ann Linde (S) sedan frågan diskuterats på ett ministermöte i Bryssel i tisdags.