Fakta: Förtroendetoppen

Andel svarande i Förtroendebarometern som känner mycket eller ganska stort förtroende för olika institutioner (procent):

De tio bästa:

Sveriges Radio 70

Systembolaget 70

Sveriges Television 66

Universitet/högskolor 65

Sjukvården 61

Ikea 61

Polisen 61

Skatteverket 61

Ica 55

Röda Korset 53

De tio sämsta:

Volkswagen 17

Miljöpartiet 16

Kristdemokraterna 16

Partierna (i allmänhet) 15

Sverigedemokraterna 15

Aftonbladet 14

Arbetsförmedlingen 13

Feministiskt initiativ 12

Expressen 10

TV3 9

Källa: Förtroendebarometern

Fakta: Största förändringarna

De största ökningarna i procentenheter (totalt förtroende i procent):

Migrationsverket +6 (21)

Systembolaget +5 (70)

Försäkringskassan +4 (27)

De största minskningarna i procentenheter (totalt förtroende i procent):

Facket -14 (22)

Volkswagen -14 (17)

Postnord -9 (37)

Regeringen -9 (28)

Källa: Förtroendebarometern

I årets barometer, som presenterades vid de pågående Mediedagarna i Göteborg, är det tydligt att både regeringen och regeringspartierna tar stryk. Andelen med ganska stort eller mycket stort förtroende för S går från fjolårets 33 procent till 27. MP minskar från 21 till 16. Regeringen som sådan dalar från 37 till 28 förtroendeprocent.

Tilltron till övriga partier är stabilare, men samtidigt fortsätter riksdagen att tappa anseende. Bara var tredje i studien har stort förtroende för det svenska parlamentet.

Måste ta sig ur

– Det har ju verkligen varit kraftigt nedåtgående för riksdag, regering och politiska partier. Det är ett problem i Sverige men vi ser det också ute i Europa, säger Toivo Sjörén, statsvetare och opinionschef på TSN Sifo som genomfört undersökningen.

– Under många årtionden tidigare har vi snarare sett en uppgång, så det här måste de ta sig ur, fortsätter han.

Förtroendeligans topplacering intas även i år av Sveriges Radio, som nu får sällskap av Systembolaget. Båda åtnjuter stort förtroende hos 70 procent.

Att just Systembolaget seglat upp kan ses i ljuset av att många andra aktörer med statlig koppling är på nedgång, menar Eva Ossiansson, varumärkesexpert på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

– Plötsligt har vi ett bolag som flyttar fram positionerna, lägger sig rätt i debatten och framstår som trovärdig samhällsaktör. Man gör det med betald och sinnrikt konstruerad kommunikation som vi är med och betalar. Det är intressant, säger hon.

Kommunal drar ner

Vid sidan om Volkswagen, som inte oväntat rasar, är det facken som står för största tappet, från 36 till 22 förtroendeprocent. Även om olika förbund inte särredovisas menar forskarna att skandalomsusade Kommunal utgör ett stort sänke.

En vinnare i årets Förtroendebarometer är kungahuset. 42 procent har ganska eller mycket stort förtroende för kungahuset, mot fjolårets 40.

Den årliga undersökningen är nummer 20 ordningen. Den omfattar 1 200 webbintervjuer med personer äldre än 15 år och gjordes den 2–13 mars.