Regeringen måste spara och flytta på utgifter för sammanlagt 19 miljarder kronor för att klara utgiftstaken nästa år. Det handlar bland annat om att regeringen gör en förtida betalning i år på nästa års EU-avgift på 6,7 miljarder kronor.

Sammanlagt görs förtida betalningar på 11,1 miljarder kronor. Samtidigt kommer utgiftsbegränsningar på 8,4 miljarder kronor att göras nästa år, bland annat 4 miljarder kronor på biståndet och 1,5 miljarder kronor på infrastruktur och nästan 1 miljard på arbetsmarknadspolitiska program.