55 miljoner kronor i avgångsvederlag betalade landets tio största kommuner i fjol för att 154 lärare och rektorer skulle sluta sina jobb, skriver Svenska Dagbladet och Lärarnas tidning. Samtidigt behövs 70 000 nya lärare och fritidspedagoger inom fem år.

– Varje utköp som hade kunnat lösas på ett annat sätt är trist både ur den enskildes synvinkel och ur ett samhällsperspektiv när lärarbristen ökar, säger Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet, till SvD.

I Uppsala, där lärarna erbjöds en så kallad karriärväxling med tolv månadslöner i avgångsvederlag, kostade uppsägningarna skattebetalarna nästan 17 miljoner kronor. Flera av lärarna, som uppger att de sökte vederlaget på chans, undervisar nu i andra kommuner.

– För mig var det jättebra. Men det är ju extremt korkat av kommunen att ge folk i bristyrken pengar på det här sättet, säger en av dem till SvD.