– Det finns ett stort behov av att ha fartyg i området, så att inte människor förolyckas.

Kenneth Neijnes på Kustbevakningen om den utökade svenska insatsen i Medelhavet. (TT)

Fakta: De svenska båtinsatserna

Den 1 juni–31 augusti 2015 jobbade Kustbevakningens fartyg KBV 001 Poseidon i Medelhavet i EU:s gränsbevakningsorgan Frontex operation Triton. Under de tre månaderna deltog Poseidon i 22 räddningsinsatser, de flesta utanför Libyens kust.

Den 1 oktober 2015–31 mars 2016 ingår Kustbevakningens patrullbåt KBV 477 i Frontex operation "Poseidon rapid intervention". Båten patrullerar vattnen kring Lesbos utmed gränsen mot Turkiet.

Tillsammans med svenska flyginsatser under operation Triton i mars, räddade Kustbevakningens insatser i Medelhavet förra året 8 140 liv.

Källa: Kustbevakningen.

Den svenska närvaron i Medelhavet, med båt och flyg, räddade över 8 000 människor under förra året. Nu både förlänger och utökar Kustbevakningen sin insats för EU:s gränsbevakningsorgan Frontex.

Uppdraget är både gränskontroll och att rädda liv.

– Vi såg en successiv ökning av antalet migranter under 2015 och vi har sett en väldigt stor ökning initialt i år, säger Kenneth Neijnes, som är operativt ansvarig för Kustbevakningens insatser inom Frontex.

– Det finns ett stort behov av att ha fartyg i området, så att inte människor förolyckas.

Sjöodugliga flottar

En tanke har varit att byta ut patrullbåten som sedan i oktober finns stationerad på Lesbos i Grekland mot ett större fartyg. Till slut föll valet dock på att skicka ytterligare en patrullbåt i stället.

Kenneth Neijnes beskriver en situation med sjöodugliga flottar med ett stort antal människor ombord, där det inte är ovanligt att människor måste räddas direkt ur vattnet. Fördelen med de mindre patrullbåtarna är att avståndet till vattenytan är relativt litet.

– Det kan vara uppemot 70–80 personer i gummiflottarna som kommer. Då har vi ibland hamnat i ett gränsläge där det blivit svårt att ta ombord alla, säger han.

– Nu får vi möjlighet till större insatser vid samma tidpunkt, där vi kan operera med två båtar samtidigt.

Skickar spaningsflyg

Den utökade insatsen ska pågå från den 1 april till den 30 september. Under april ska dessutom ett spaningsplan från Kustbevakningen vara stationerat i Italien, med inriktning på att patrullera ner mot Egypten, Libyen och Tunisien.

– Det är bra att Kustbevakningen använder sig av regeringens förnyade mandat och utökar sina insatser. De svenska insatserna får beröm i europeiska sammanhang, säger inrikesminister Anders Ygeman i en kommentar via sin pressekreterare.