Fakta: Potatis

Potatisen är en ört som kommer från Sydamerika. Det är i de reviga jordstammarna som bildar stamknölar, som är själva potatisarna.

Förutom på tallriken så används potatis för att tillverka sprit och stärkelse, det sistnämnda kan ersätta papperskemikalier.

I Sydamerika har potatis odlats i 10 000 år och i Sverige blev den populär i början av 1800-talet.

Mest potatis odlas i Kina, följt av Indien och Ryssland.

Fakta: NE

Av 4 500 potatissorter har 100 valts ut efter att ha genomgått rigorösa tester under extrema "Mars-liknande" förhållanden.

Det innebär bland annat att de ska kunna växa i olika ekologiska zoner, stå emot plötsliga klimatförändringar och frodas i stenig terräng. 40 potatissorter kommer från Anderna och 60 är förbättrade sorter som kan överleva med lite salt och vatten, och som också är immuna mot virus.

Potatisarna ska odlas i ett laboratorium i Lima dit 100 kilo jord från Atacamaöknen, som påminner om den på Mars, fraktats. I laboratoriet utsätts potatisarna för massiv ultraviolett strålning och en atmosfär som mest består av koldioxid.

De potatisar som klarar testerna måste också möta ett sista kriterium – att inte bara växa på mars, utan också reproducera sig i stora kvantiteter.

Forskarna hoppas också att resultaten ska vara av användning här på jorden för att identifiera sorter som kan växa under svåra förhållanden.

– Vi måste vara beredda på framtiden. För att kunna möta ökenbildning, stigande temperaturer och höga saltnivåer i jorden, säger virologen Jan Kreutze vid laboratoriet.