Fakta: Fler förslag

Under seminariet om häktningstider och restriktioner diskuterade en panel frågan hur häktestiderna kan humaniseras utan att det negativt påverkar möjligheterna att utreda brott.

Den utredning Inger Söderholm leder kommer – förutom förslagen ovan – att föreslå att det i framtiden ska vara domstolarna, inte åklagarna, som ska fatta beslut om restriktioner i häkte.

Regeln om att brott som kan ge två års fängelse eller mer ska leda till obligatorisk häktning ska tas bort.

Utredningen ska närmare undersöka hur det fungerar med elektronisk fotboja i dag och om det skulle kunna användas som ett alternativ till häktning.

Om utredningens förslag får gehör kommer det att leda till kortare häktningstider, enligt Inger Söderholm. Något färre personer kommer förmodligen att häktas.

Den riktigt påtagliga förbättringen, enligt Söderholm, är om man får gehör för sina förslag gällande häktade barn.

Utredningen är inte klar än men på ett seminarium anordnat av Kriminalvården berättade regeringens utredare Inger Söderholm på fredagen att man kommer att föreslå att häktade barn hålls på så kallade SIS-hem i stället för på häkten.

SIS står för Statens institutionsstyrelse och har i dag bland annat till uppgift att verkställa sluten ungdomsvård.

– SIS-barnhem vet hur man tar hand om barn och man har lärare, sade Söderholm under seminariet.

Hemmen har också en högre personaltäthet än vad häktena har.

Maxtider i häkte

Sverige har upprepade gånger utsatts för hård internationell kritik för att barn hålls häktade i isolering. I regeringsuppdraget ingår att komma med förslag på alternativa lösningar för barnen och att få bukt med de långa svenska häktningstiderna som man också återkommande fått hård kritik för – bland annat från FN och Europarådets tortyrkommitté.

När det gäller häktningstiderna kommer utredning att föreslå tidsfrister för såväl barn som vuxna. Exakt hur de ska sättas kan Inger Söderholm inte svara på i dag, men principen ska vara att ingen ska kunna sitta häktad längre än en viss tid, om det inte finns särskilda skäl för det. Ett sådant exempel skulle kunna vara terrormål.

Undantag för barn

Även när det gäller barn i häkte ska det gå att göra undantag.

– Exempelvis när det finns stor risk för fritagning fungerar det inte med SIS-barnhemmen. Men om barnen är på vanligt häkte ska de ha rätt till mänsklig kontakt minst fyra timmar per dag, sade Söderholm.

Utredningen i sin helhet ska vara klar i augusti och kommer att bygga på förslag som innebär förbättringar utifrån de förutsättningar som nu råder. Inger Söderholm konstaterade att dagens häkten är "ganska omänskliga miljöer".