– Den här typen av brott får också mycket större konsekvenser för människor nu än tidigare, eftersom vi aldrig kan flytta ifrån internet. Det når oss överallt och det glömmer inte.

Justitieminister Morgan Johansson (S) tycker att det är hög tid att skärpa lagstiftningen kring näthatet. (TT)

Fakta: Ny lagstiftning mot näthat

Utredaren lämnar en rad förslag:

Ett särskilt brott – olaga integritetsintrång – som kriminaliserar spridning av integritetskänsliga bilder och uppgifter (exempelvis hämndporr, nakenbilder, obduktionsbilder) föreslås.

Olaga hot ska kunna gälla även hot mot någons integritet, till exempel att hota med att sprida sexfilmer eller nakenbilder.

Bestämmelsen om ofredanden ska tydligare än i dag gälla ofredanden via internet. Enstaka hatiska och mycket kränkande yttranden ska kunna straffas som ofredande.

Förtalsbrottet förtydligas så att skyddet stärks mot att utpekas som brottslig och mot andra nedsättande uppgifter som skadar anseendet.

Den som driver exempelvis ett nätforum eller en blogg får utökat straffansvar. Även meddelanden som uppenbart innebär olaga hot eller olaga integritetsintrång ska tas bort.

Förslagen ska nu ut på remiss och en ny lag kan tidigast träda i kraft under nästa år.

Källa: Justitiedepartementet

Fakta: Statistik om näthat

Från och med januari i år finns ett antal nya koder för näthatsbrott, något som polisen efterfrågat i tio års tid.

Polisen kan nu fylla i om olaga hot eller ärekränkning skett på nätet eller ej.

Tidigare var Brottsförebyggande rådets statistik inte uppdelad i huruvida ett brott skett på nätet eller inte.

Den första statistiken över näthatsbrott väntas komma i februari.

Hot och hat på nätet har blivit ett stort samhällsproblem. Det handlar om allt från kränkningar till spridning av känsligt material som nakenbilder eller uppgifter om exempelvis hälsotillstånd.

– Lika fantastiskt som internet ingår i din vardag, lika stor arena är det för att angripa andras integritet. Många utsätts, men ska man generalisera är det flest flickor och kvinnor, säger regeringens utredare Gudrun Antemar.

Nytt brott

Hon vill bland annat införa ett nytt brott – olaga integritetsintrång – för den som sprider till exempel sexfilmer eller andra integritetskänsliga uppgifter. Hon vill också utvidga de bestämmelser som redan finns kring olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning.

– De nuvarande reglerna är ganska gamla, de kom till på 1960-talet, och utvärderingar har visat att de inte är helt lätta att tillämpa. Vi hoppas att de här bestämmelserna ska göra det klart för rättsväsendet, och oss alla, vad man får och inte får göra, säger Gudrun Antemar.

Enligt justitieminister Morgan Johansson (S) är det hög tid att lagstiftningen skärps.

– Vi vet att den nya tekniken innebär att man faktiskt kan förstöra människors liv. Den här typen av brott får också mycket större konsekvenser för människor nu än tidigare, eftersom vi aldrig kan flytta ifrån internet. Det når oss överallt och det glömmer inte, säger Morgan Johansson.

TT: Ser du någon risk att förslagen krockar med lagstiftningen kring yttrandefrihet?

– Det är klart, här finns en balansgång att gå. Därför är det en stor styrka att utredningen är enig och har hittat ett lagförslag som alla kan sluta upp kring, säger Morgan Johansson.

Skyndsamt

Barnens rätt i samhället (Bris), som tar emot många samtal från barn som utsatts för hot eller hat via olika nätsajter, är positivt till förslaget att den som driver exempelvis ett nätforum eller en blogg ska få utökat straffansvar.

– För vi vet att när unga utsätts för något på nätet då är det inte deras första önskan att personen som gjort det ska straffas, utan de vill att bilden eller filmen ska försvinna, säger Jeanette Ramnitz, pressekreterare på Bris.

Det var förra regeringen som initierade utredningen.

– Jag hoppas att man arbetar skyndsamt med detta. Vi är ju angelägna om att faktiskt komma åt de här nättrollen och annat elände, säger förra justitieministern Beatrice Ask (M).