Hur 18-åringen och 14-åringen hamnat hos familjen har åklagaren inte lyckats få helt klarlagt.

– Alla inblandade har gett olika uppgifter, säger kammaråklagare Anna Mårtensson.

Det första fallet, där 18-åringen hävdade att hon hållits inlåst i familjens lägenhet i ett halvår, misshandlats och våldtagits, ledde till att fyra familjemedlemmar anhölls och i två fall häktades. Deras berättelser om vad som hänt skiftade enligt åklagaren. Det kom också uppgifter från vänner till familjen som gjorde det svårt att bevisa 18-åringen tvingats vara kvar i lägenheten. Det dök också upp en videofilm som inte heller den pekade mot våld och tvång när det gällde 18-åringens situation.

– Det fanns många konstiga omständigheter, säger åklagare Anna Mårtensson och påpekar att beviskraven är hårda.

Till märkligheterna hörde också den 14-åring som hittades i lägenheten när polisen kom för att hämta familjen. Inte heller i hennes fall har man klart kunnat utreda hur hon kommit till Sverige och hamnat i Jönköping.