Fakta: Omstridd kirurg

Kirurgen Paolo Macchiarini gjorde sig ett namn, bland annat via publiceringar i den vetenskapliga tidskriften Lancet, efter att ha transplanterat konstgjorda luftstrupar. Tre av operationerna gjordes vid Karolinska universitetssjukhuset.

Men flera patienter dog och snart uppstod misstankar om forskningsfusk. Det visade sig också att Paolo Macchiarini inte hade sökt om etiskt tillstånd.

Den oberoende utredning som först tillsattes bekräftade misstankarna, men KI:s rektor Anders Hamsten valde att bortse från utredarens slutsats och friade i fjol kirurgen från fuskmisstankarna. Det faktum att etiska tillstånd saknades förklarades med att operationerna var att betrakta som sjukvård, inte forskning, trots att dessa publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

Sedan dess har även en utredning av KI:s agerande tillsatts. Den ska ledas av juristen Sten Heckscher. Även Karolinska universitetssjukhusets agerande ska granskas i en utredning ledd av Kjell Asplund.

En brottsutredning pågår också mot kirurgen, som misstänks för grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.

De nya uppgifterna gör gällande att den omtalade kirurgen ska ha fuskat i försök med råttor i två rapporter. Samma bilder ser ut att ha har använts flera gånger, både i samma publikation och i olika publikationer.

– I samma artikel redovisas samma bilder i olika försök, det är det som gör att det finns starka misstankar om att det inte är rätt, säger Jan Carlstedt-Duke, professor och rektorsråd vid Karolinska Institutet.

"Ohållbar situation"

Men det är inte bara detta som bidrar till att KI nu åter öppnar en utredning kring Macchiarini. Det har också framkommit nya uppgifter kring operationen som kirurgen utförde på Island – den första där en patient fick en plaststrupe inopererad. Ett ingrepp som låg till grund för några av Macchiarinis vetenskapliga artiklar.

– Vi har analyserat det vidare och det har kommit fram fler och fler uppgifter som verkligen visar på att den bild vi fick i yttranden från den isländska sjukvården inte stämde med den bild vi har i dag. I synnerhet handlar det om det postoperativa förloppet under tiden från operation till i princip när Lancetartikeln publicerades, säger Carlstedt-Duke.

TT: Hur pass bidragande är de nya uppgifterna till att Hamsten nu avgår?

– Det var inte huvudanledningen, det var den ohållbara situationen som uppkom. Det har drivits på så hårt att det blev omöjligt för honom att arbeta med KI:s utveckling.

Inget Nobelpris

I en debattartikel i dagens DN meddelar Hamsten att han lämnar sin plats till förfogande, då förtroendet för honom som rektor är skadat:

"Kören som kräver min avgång är så månghövdad och högröstad att jag inser att det blir svårt för mig att med trovärdighet och kraft verka som rektor för Sveriges mest framgångsrika universitet".

Hamsten kommer nu att lämna KI:s styrelse liksom sin plats i styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset. DN skriver också att han på egen begäran inte kommer att delta i Nobelförsamlingens arbete med att utse medicinpristagare framöver.

Prorektor Karin Dahlman-Wright går in och tar över Hamstens uppgifter tills regeringen tillsatt en ny rektor.