Fakta: Avslag till utrikes födda

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat 29 000 avslag av sjukpenning från Försäkringskassan under 2010–2014.

Av avslagen gavs 6 900 till utrikes födda personer.

En person som bosatte sig i Sverige efter 30 års ålder får med större sannolikhet avslag på ansökan jämfört med en person som kom till Sverige före tio års ålder.

Födda i Sverige remitteras oftare till röntgenundersökning än personer födda i Turkiet, Nordafrika och Mellanöstern.

I 17 av de 23 fall där den ansökande behöver tolk fick anhöriga hjälpa till med tolkningen.

Totalt har 281 anmälningar som rör socialförsäkringen kommit in till diskrimineringsombudsmannen (DO) sedan 2010. Av dem gäller 74 etnisk tillhörighet.

Försäkringskassan har sex veckor på sig att kommentera rapporten och komma med förslag på åtgärder.

Källor: Inspektionen för socialförsäkringen och DO.

De som är födda i Mellanöstern, Nordafrika, Turkiet samt Afrika söder om Sahara får högst andel avslag om sjukpenning medan andelen avslag är lägst bland födda i Sverige och övriga Norden. Skillnaden är ännu större om man i beräkningen tar med arbetslösa som söker sjukpenning, enligt Martin Söder, utredare vid Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Kitimbwa Sabuni, talesperson för Afrosvenskarnas riksförbund, är inte förvånad. Han möter ofta dem som har fått avslag på sin sjukpenningansökan.

– Det borde uppröra alla. Men det är svårt att bevisa att någon blir sämre behandlad på grund av etnicitet, säger han.

Aida, som inte vill uppge sitt efternamn, är lärare med rötter i Gambia. Efter en olycka har hon en benskada, men fick avslag innan hon till slut beviljades sjukpeng.

– Jag fick låna pengar från banken under sjuktiden. Hade jag varit blond och blåögd hade jag inte behövt kämpa så, säger Aida till TT.

Följer inte riktlinjer

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) välkomnar ISF:s granskning.

"Självfallet ska det inte finnas osakliga skillnader i Försäkringskassans behandling beroende på var man kommer ifrån. Rätten till ersättning ska prövas enligt samma principer oavsett vem man är", skriver Annika Strandhäll i en mejlkommentar till TT.

I granskningen har personer med liknande sjukdomsdiagnos jämförts, med huvuddiagnos ryggbesvär.

– Det man oftast får avslag för är bland annat sjukdomar i rörelseorganen (som diskbråck eller ischias) och psykiska sjukdomar, berättar Martin Söder för TT.

Försäkringskassan har enligt förvaltningslagen ett ansvar för att varje ärende blir tillräckligt bra utrett, särskilt när man överväger att göra ett avslag eller när personen i fråga har svårt att ta till vara sina rättigheter.

På flera områden visar rapporten att Försäkringskassan inte följer sina egna riktlinjer och riskerar att inte heller följa förvaltningslagen.

Har ingen förklaring

Enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan, kan ett skäl till skillnaden som framkommer i rapporten vara att fler utrikes födda är arbetslösa och bedöms klara jobb på hela arbetsmarknaden.

Ojämlikheten gäller även förvärvsarbetande?

– Där har jag ingen förklaring, säger hon.

I år har Försäkringskassan fått 250 miljoner kronor för att anställa fler handläggare.

– Vi behöver vara fler för att se till att vi gör kompletta utredningar, säger Cecilia Udin.