Fakta: Detta har hänt

2 oktober: Sex personer grips skäligen misstänkta för våldtäkt på en rullstolsburen kvinna på Gotland. Kvinnan, som är i 30-årsåldern, har anmält att hon blev våldtagen i en bostad i Visby under natten till söndagen. En av dem släpps medan fem blir anhållna.

5 oktober: De anhållna släpps på fri fot. En demonstration anordnas utan tillstånd i centrala Visby där ett hundratal personer går från polisstationen till platsen där den misstänkta våldtäkten ska ha ägt rum. Senare under kvällen ska en sten ha kastats mot en ruta på ett asylboende i Slite, nordost om Visby, och samma natt ska några personer ha tagit sig hem till åklagaren i fallet, rapporterar Expressen.

7 oktober: Polisen skickar förstärkning till Gotland till följd av att allvarliga hot som riktats mot de tidigare anhållna samt personer inom rättsväsendet.

9 oktober: Två män misstänkta för hemfridsbrott och förgripelse mot tjänsteman förhörs men släpps därefter.

12 oktober: Åklagaren Mats Wilhborg lämnar våldtäktsutredningen till en annan åklagare. Enligt Wilhborg är anledningen att han "utsatts för ganska allvarliga saker".

Fakta: Våld, hot och trakasserier

Fackförbundet Jusek presenterade i somras en rapport som visade att var fjärde medlem i förbundet utsatts för hot, våld eller trakasserier.

Drygt vart fjärde hot och en tredjedel av våldsfallen polisanmäldes. Av anmälda fall lades 29 procent ned, var tredje utredning pågår fortfarande och i en sjättedel av fallen har gärningsmannen lagförts.

89 procent av händelserna inträffade under tjänst.

Två av tre Jusek-medlemmar på Kronofogdemyndigheten och en av tre inom åklagarväsendet har utsatts för våld, hot, trakasserier de senaste två åren.

Vanligaste formen av hot sker via telefon eller personlig kontakt.

Källa: Jusek

Efter den misstänkta våldtäkten den 2 oktober, då en rullstolsburen kvinna anmälde att hon blivit våldtagen av flera män, har flera personer inom polis- och åklagarmyndigheten varit föremål för hot.

När Mats Wihlborg, som är den åklagare som hittills haft hand om ärendet, fattade beslut om att släppa de fem misstänkta i brist på bevis hölls demonstrationer på ön och flera personer ska ha besökt åklagarens bostad.

– Jag handlägger inte ärendet längre. Vi har varit utsatta för ganska allvarliga saker, jag vill inte kommentera det mer, säger Mats Wihlborg till Hela Gotland.

Två personer har förhörts skäligen misstänkta för förgripelse mot tjänsteman och hemfridsbrott.

Fler hot

Mårten Schultz som är professor i civilrätt och juridisk kommentator, tycker sig se att vissa typer av hot mot rättsväsendets företrädare blivit vanligare.

– Min bild, som jag har ganska bra underlag för, är att nätangreppen mot företrädare för rättsväsendet har ökat kraftigt. Den här typen av angrepp som det är frågan om på Gotland, som uppfattas som ett hot rent fysiskt, det är ovanligt, säger Mårten Schultz.

Han betonar vikten av att rättssamhället tar hoten på allvar och att de betraktas som ett angrepp på rättsstaten.

– Det har ju förekommit ganska många politiska initiativ för att stärka straffrättens sanktioner när det gäller attacker på det som kallas blåljuspersonal. Angreppen på rättsstaten överhuvudtaget behöver man kanske värdera upp rent straffrättsligt och utredningsmässigt.

Han säger att hoten mot rättsväsendet hör ihop med attacker mot blåljuspersonal.

– Det är ett uttryck för ett bristande förtroende för rättsstaten och samhället, säger Mårten Schultz.

Utredningen fortsätter

Våldtäktsärendet har nu tagits över av vice chefsåklagare Åke Olsson vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm. Han säger till TT att det inte är ovanligt att åklagare av olika skäl lämnar över ärenden.

– Det händer lite då och då. Det är en rutin som vi har. Vi har en instruktionsbok som vi följer, säger Åke Olsson.

TT: Men hur vanligt är det att en åklagare hoppar av på grund av hot?

– Som jag sade nyss så för oss är det på det sättet att vi ibland byter åklagare av skilda skäl.

När det gäller utredningen av våldtäkten säger Åke Olsson att den fortsätter.

– Fem personer är misstänkta för grov våldtäkt och utredningen fortsätter. Jag svarar inte på vilka utredningsåtgärder vi gör på annat sätt än att det är analyser och förhör. Jag kan inte riktigt svara på när utredningen kan bli klar men det är inte inom den närmaste tiden. Det är åtskilliga veckor innan vi är i slutet av den här utredningen.