Av de 10 842 ärenden som Migrationsverket överlämnade förra året till polisen verkställdes 1 920, jämfört med 2 608 året före. Ytterligare 1 091 av de ärenden som överlämnats slutade med att de berörda åkte tillbaka utan att polisen behövde medverka till det. I nästan 7 000 av ärendena var det, när polisen fick dem, okänt var personerna ärendena gällde befann sig.

Enligt Polismyndighetens årsredovisning för 2015 blir de svåra ärendena fler, vilket också är ett av skälen till att ärenden läggs på hög. Det beror på svårigheter att få ut resehandlingar från utländska ambassader för de som ska avvisas, att mottagande i hemlandet är svårt att få till, på sjukdomar hos de som ska avvisas och protester.

Migrationsverket lämnar inte alla avslagsärenden till polisen. Det är bara då verket bedömer att personen det gäller måste avvisas med tvång som ärenden lämnas över. Andra som fått avslag åker tillbaka självmant eller gör det med stöd av verket.