Flyktingvågen har fått de nordiska länderna att tävla om vem som har den mest restriktiva asylpolitiken. I stället bör de samarbeta för bevarad asylrätt och för att rädda den nordiska passunionen.

Det skriver Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt tillsammans med vänsterledare från Finland, Norge, Danmark och Island på DN Debatt.

De uppmanar regeringarna i de nordiska länderna att omedelbart träffas för att diskutera hur utmaningarna ska lösas.