"Regeringen har inte så många vänner i riksdagen och man får vara mån om dem man har".

Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet, om partiets förhandlingsläge inför budgetförhandlingarna med regeringen.

Fakta: Frågor V driver i budgetförhandlingen

Fyra miljarder kronor i finansieringsstöd till kommunerna för att bygga studentbostäder.

Möjlighet att ta CSN-lån för att ta körkort.

Särskilda anhörigdagar för att hjälpa äldre föräldrar.

Åtgärder mot att byggherrar i spekulationssyfte inte bebygger mark som de blivit tilldelade.

Källa: Vänsterpartiet

– Jag tycker att det finns en brist på handlingskraft och att man i för stor utsträckning administrerar arvet efter Fredrik Reinfeldt (M). Vi märker det allra tydligast i skattepolitiken som av den borgerliga regeringen riggades till förmån för de absolut rikaste, säger Jonas Sjöstedt till TT.

V har sedan tidigare presenterat en rad av sina krav på regeringen inför höstens förhandlingar om budgeten. I samband med sitt sommartal i Umeå presenterade Jonas Sjöstedt ännu ett. Partiet vill att staten ska avsätta 4 miljarder kronor för att låna ut till kommunerna för byggandet av sammanlagt 8 000 nya studentbostäder.

Fokus på bostadspolitik

I sitt tal lyfte Sjöstedt förslaget som ett steg i partiets politik för att bryta "riggningen" av bostadsmarknaden, som han anser gynnar personer som redan har bostäder och byggföretag i stället för bostadslösa.

Samtidigt medger Sjöstedt att det finns oenighet mellan V och regeringen på många viktiga punkter inför förhandlingarna.

– Den stora konflikten ligger inom skattepolitiken. Regeringen vill inte beskatta de få som är absolut rikast och där har vi svårare att komma fram.

Ett exempel inom bostadspolitiken är ränteavdraget för bolån, som V är kritiskt mot

Trots att partiets förhandlingsläge har försämrats sedan allianspartierna har börjat lägga enskilda budgetmotioner är Sjöstedt optimistisk

"Har få vänner"

– Det har varit en turbulent tid politiskt och vårt budgetsamarbete är en av få saker man har kunnat lita på. Det har fungerat och har gjort att vi har kunnat genomföra saker. Jag tror att regeringen ser det också. Regeringen har inte så många vänner i riksdagen och man får vara mån om dem man har, säger han men påpekar också att han inte tänker vara ultimativ på någon annan punkt än V:s hjärtefråga: stopp för vinster i välfärden.

Jonas Sjöstedt kritiserar också regeringen och utrikesminister Margot Wallströms förhållningssätt till Turkiet.

– Jag tycker att regeringen är allt för svag i sin kritik. Utvecklingen i Turkiet är dyster och på väg mot diktatur. Att i det läget tala om att fördjupa förbindelserna sänder helt fel budskap.