Vänsterpartiets förslag

Höj utgiftstaken i budgeten.

Lägg en tilläggsbudget redan i början av nästa år.

Den ska innehålla stora satsningar på utbildningsinsatser i svenska och i bristyrken.

Stora satsningar på SFI för asylsökande redan under asylprocessen.

Ännu mer bostadsinvesteringar.

Staten bör låna pengar för detta.

– Det är ett sätt att möta stora problem offensivt, säger Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt.

Han jämför med företag som väljer att i tider av kris investera offensivt för att stå starkare när krisen är över. Vänsterpartiet vill att regeringen i en tilläggsbudget gör stora utbildningsinsatser i svenska och i bristyrken samt på SFI för asylsökande redan under asylprocessen. Därtill vill partiet se ännu mer bostadsinvesteringar.

Öka upplåningen

Med den låga räntan är det rimligt att staten ökar upplåningen, enligt Sjöstedt, som också vill se en höjning av utgiftstaken.

– Det är en extraordinär situation. Då handlar det om att våga agera kraftfullt, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet var med i migrationssamtalen men hoppade av sista kvällen i protest mot att Moderaterna fick igenom för mycket, framför allt kravet på tillfälliga uppehållstillstånd.

Inhuman utveckling

Men enligt Sjöstedt var Vänsterpartiet med på att kompromissa om mycket, och man är också berett att fortsätta diskussionerna, som enligt Sjöstedt kommer att återupptas snart igen.

Jonas Sjöstedt anser att den nuvarande flyktingströmmen i längden är ohållbar, om Sverige ska kunna upprätthålla en bra asylmottagning. Däremot är han mycket kritisk till Moderaternas senaste förslag om att i praktiken stänga gränsen för asylsökande som inte kommer direkt till Sverige.

– Med de förslagen skulle vi få en ungersk kaossituation. Inte ens Ungern säger att man inte har rätt att söka asyl. Det är en sorglig och inhuman utveckling, säger Sjöstedt.